Wij zijn aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds, zodat u gegarandeerde kwaliteit krijgt. Hierdoor kunt u met een gerust hart en een gezond verstand boeken.
De op deze internetsite gepubliceerde reizen vallen onder de voorwaarden van de ANVR, de garantie van SGR en het Calamiteitenfonds.

Hieronder vindt u 6 redenen waarom het verstandig is te boeken bij een reisorganisatie welke is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

1. Eerlijke voorwaarden

Controleert u de ‘kleine lettertjes’ als u een reis boekt? De ANVR voorwaarden die wij hanteren zijn overeengekomen met de Consumentenbond. Dit voorkomt dat u bij bijv. het betalen, annuleren of wijzigen van een reis met onredelijke bepalingen wordt geconfronteerd.

ANVR
ApriOri Reizen B.V. (KvK nummer 33194960) is aangesloten bij ANVR.
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u voor boeking kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen en overige ANVR informatie.

2. Uw geld in goede handen

Vaak moet u voor uw reis een aanbetaling doen. Maar is uw geld wel in goede handen?
Alleen betrouwbare bedrijven die een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen, mogen lid worden van de ANVR.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
ApriOri Reizen B.V. (KvK nummer 33194960) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.
Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5,- SGR Bijdrage per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.

3. Veilig reizen

U gaat soms naar verre bestemmingen, maar wat als daar iets mis gaat?
ApriOri Reizen B.V. (KvK nummer 33194960) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt, indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt, indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder een calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Tenslotte moeten wij ons houden aan strakke regels om de risico’s van legionella te vermijden. Deze regels zijn opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Wij bieden uitgebreide landeninformatie met gezondheidsinformatie, noodzakelijke inentingen, benodigde grensdocumenten, reisadviezen en omstandigheden waar u rekening mee moet houden.

Wij steunen acties de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook juist als dit begaan is in het buitenland.

4. Kwaliteit voorop

Krijgt u wel een deskundig en goed advies? Ons personeel wordt adequaat opgeleid. Uw vakantie is dus in goede en deskundige handen.

5. Verantwoord reizen

U gaat graag op reis, maar wat zijn de gevolgen voor o.a. het milieu van uw reizen voor de bestemming? Wij zien er op toe dat onze aangeboden reizen verantwoord zijn. Wij laten ons dus niet in met bijv. reizen die kinderprostitutie mede ten doel hebben. Ook hebben wij een milieubeleidsplan opgesteld met praktische maatregelen.

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen nu voor u bijzonder is, maar straks ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

6. Zekerheid bij klachten

Welke garanties heeft u als er toch iets mis gaat?
Wij helpen u bij klachten over uw gemaakte reis en respecteren ook alle uitspraken van de Geschillencommissie Reizen.
De ANVR ziet toe dat de uitspraken van de Geschillencommissie ook door de leden worden nagekomen.