De algemene voorwaarden van ApriOri Reizen B.V./Health Holidays bestaan uit:
– de ANVR Reisvoorwaarden én
– de Algemene Vervoersvoorwaarden van transavia.com óf
– de Algemene Vervoersvoorwaarden van Corendon óf
– de Algemene Vervoersvoorwaarden van Vueling

(welke voorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk met welke luchtvaartmaatschappij u vliegt)

Tevens zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Via onze website maakt u een definitieve boeking, hierdoor zijn onze reizen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Betalingsvoorwaarden

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale reissom te worden voldaan, eventueel vermeerderd met de kosten van een afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Het restant bedrag moet uiterlijk vier weken voor de vertrekdag in ons bezit zijn, zodat wij u tijdig de reisbescheiden kunnen toesturen. Indien de overeenkomst binnen vier weken voor de vertrekdag tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Wanneer tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.

Bij het omboeken van uw reis naar een latere vertrekdatum of bij het gebruikmaken van uw Corona-voucher gelden uw reeds betaalde reisgelden als aanbetaling.

Zodra het verschuldigde totaalbedrag door ons is ontvangen, worden de reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

Annuleringsvoorwaarden

Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteren wij vaste percentages aan annuleringskosten als gevolg van opzegging door de reiziger.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, dan zullen wij de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
– Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling van de reissom;
– Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
– Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
– Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 85% van de reissom;
– Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
– Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Deelannulering

1. Indien een reiziger uit het reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
2. Als de grootte van het resterende gezelschap in het prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doen wij aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hierboven beschreven.
4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijzigingen door de reiziger

– Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt echter de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor minimaal € 25,00 wijzigingskosten per boeking te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ons worden bevestigd.

– Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door ons met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In het laatste geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

– Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. In dit geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Werkdagen

Ons kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur. Daarnaast is het noodnummer 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Klachten

Aanvullend op artikel 12 van de ANVR Reisvoorwaarden dienen klachten onverwijld en gedurende de reis schriftelijk (per e-mail naar info@health-holidays.nl) te worden gemeld.

Cookies

Health Holidays maakt gebruik van cookies. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen informatie verzamelen over uw internetgedrag binnen onze website. Aan de hand van deze informatie passen wij en derde partijen advertenties aan uw interesses aan. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Lees privacy policy | Sluit deze melding
Wijzig instellingen