De algemene voorwaarden van ApriOri Reizen B.V./Health Holidays bestaan uit:
– de ANVR Reisvoorwaarden én
– de Algemene Vervoersvoorwaarden van transavia.com óf
– de Algemene Vervoersvoorwaarden van Corendon

(welke voorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk met welke luchtvaartmaatschappij u vliegt)

De navolgende bepalingen zijn door ApriOri Reizen B.V. zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Via onze website maakt u een definitieve boeking, hierdoor zijn onze reizen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Betalingsvoorwaarden

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35% van de totale reissom te worden voldaan, eventueel vermeerderd met de kosten van een afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Het restant bedrag moet uiterlijk vier weken voor de vertrekdag in ons bezit zijn, zodat wij u tijdig de reisbescheiden kunnen toesturen. Indien de overeenkomst binnen vier weken voor de vertrekdag tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Wanneer tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.

Bij het omboeken van uw reis naar een latere vertrekdatum of bij het gebruikmaken van uw Corona-voucher gelden uw reeds betaalde reisgelden als aanbetaling.

Zodra het verschuldigde totaalbedrag door ons is ontvangen, worden de reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

Wijzigingen door de reiziger

– Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt echter de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor minimaal € 25,00 wijzigingskosten per boeking te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ons worden bevestigd.

– Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door ons met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In het laatste geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

– Vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. In dit geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Werkdagen

Ons kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur. Daarnaast is het noodnummer 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.

Klachten

Aanvullend op artikel 12 van de ANVR Reisvoorwaarden dienen klachten onverwijld en gedurende de reis schriftelijk (per e-mail naar info@health-holidays.nl) te worden gemeld.