phone 020-4002233
logo anvr logo SGR logo calamiteitenfonds


Algemene voorwaarden


De voorwaarden van ApriOri Reizen B.V. / Health Holidays bestaan uit:
Tevens zijn de volgende voorwaarden van toepassing, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016:

Via onze website maakt u een definitieve boeking. Hierdoor zijn onze reizen uitgesloten van het herroepingsrecht.

Betalingsvoorwaarden ApriOri Reizen B.V
Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan, eventueel vermeerderd met de kosten van een afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering. Het restant bedrag moet uiterlijk vier weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van ApriOri Reizen B.V. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de vertrekdag tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Indien tijdige betaling uitblijft, is artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing.

Wanneer het verschuldigde totaalbedrag door ApriOri Reizen B.V. is ontvangen, worden de reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

Annuleringsvoorwaarden ApriOri Reizen B.V
Verwijzend naar artikel 9.2 van de ANVR Reisvoorwaarden hanteert ApriOri Reizen B.V. vaste percentages aan annuleringskosten als gevolg van opzegging door de reiziger.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal ApriOri Reizen B.V. de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: de aanbetaling;
- Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vr de vertrekdag: 35% van de reissom;
- Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vr de vertrekdag: 40% van de reissom;
- Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vr de vertrekdag: 50% van de reissom;
- Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vr de vertrekdag: 75% van de reissom;
- Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Deelannulering
1. Indien een reiziger uit het reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
2. Als de grootte van het resterende gezelschap in het prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hierboven beschreven.
4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

Wijzigingen door de reiziger
- Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor minimaal 25,00 wijzigingskosten per boeking te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

- Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van ApriOri Reizen B.V. van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

- Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop de annuleringskosten van ApriOri Reizen B.V. van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigingskosten verschuldigd.

Werkdagen
Het kantoor van ApriOri Reizen B.V. is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur.

Klachten
Verwijzend naar artikel 12 van de ANVR Reisvoorwaarden dienen klachten schriftelijk (per post of per e-mail naar info@health-holidays.nl) te worden gemeld.